• Filmik instruktażowy montażu trampoliny

1 część:

 

 

2 część 

 

3 część 

 

Uwaga! Instrukcja nadaje się także do trampolin Maxy Comfort. Jedyna różnica, to brak wygięte słupka dolnego. 

Przypominamy, iż aby poprawie zamątować trampolinę Maxy Comfort PLUS należy dolny słupek odpowiednio skierować do zewnętrznej strony trampoliny.